EAAT7KBEN1AMBABTTUuV4K7yu6hE6Yhy34bhEyzEQ62bmWZA0MWj9Abz0ZCAE7FuNJTAvNJLrEuaQsBqV2uApPjGTWKXbQ1Y92f1o5euR2wY7cZBrRENHjbZAa2gG9AzHXcadPLNqazXP4ZAgYAPmb7AMaIPvtbwcVR7fSSf4qDpQXZCDouZA7mwpzmZBqK18JSoZD
top of page

Implementatie van existentiële en spirituele zorg in organisaties:
Coachingstraject

Binnen de gezondheidszorg worden steeds meer zorginstellingen geëvalueerd via de zogenaamde accreditering. Daarbij komt een onafhankelijke instantie een zorginstelling op alle gebieden doorlichten. Zo is er voor wat de ziekenhuizen betreft het Nederlandse Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) en de Amerikaanse Joint Commission International (JCI). Voor de woonzorgcentra is er vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een set kwaliteitsindicatoren ontwikkeld.

In de standaarden die gebruikt worden bij de evaluatie is er steeds meer aandacht voor de zorg rond het levenseinde in het algemeen en de existentiële en spirituele dimensie ervan in het bijzonder. Daarom hebben we vanuit het Centrum Groeien in leven en sterven een traject ontwikkeld dat leidt tot een volwaardige implementatie van de existentiële en spirituele zorg in de werking.

Speciaal voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en andere zorgorganisaties die de existentiële en spirituele dimensie van zorg duurzaam en volwaardig willen implementeren in hun werking.

Verlang je in je organisatie ook 

* dat het personeel  zich zekerder voelt binnen deze dimensie van zorg?

* dat er meer eenduidigheid is rond wat de existentiële en spirituele zorg precies inhoudt?

* dat hulpverleners het niet alleen volhouden maar hun werk ook met enthousiasme blijven doen?

* dat patiënten zich gehoord voelen in hun existentiële en spirituele noden?

* dat bij accreditering ook deze pijler van zorg hoog scoort?  

 

Dan is dit coachingstraject de oplossing voor uw organisatie.  Helder krijgen waar het in de existentiële en spirituele dimensie van zorg om gaat en dit op zowel team- als instellingsniveau, vanuit een gezamelijke taal een concreet actieplan opstellen, samenwerking en steun versterken tussen de teamleden en een open sfeer creëren voor patiënten zijn hierbij belangrijk.  

Vaak is er ruis binnen een team rondom deze dimensie van zorg.  Teamleden vullen deze dimensie anders in of hebben andere associaties.  De onduidelijkheid zorgt voor een gespannen sfeer of er wordt niet openlijk gesproken over ervaringen die men met patiënten heeft uit angst voor het oordeel van anderen.  

Het basistraject bestaat uit 3 modules

Module 1: Hier en nu 

 • je staat stil bij wat spirituele zorg voor jezelf inhoudt en hoe je dit als teamlid al dan niet vormgeeft in je dagelijks functioneren op het werk

 • je gaat na in welke begeleidingen dit al aan bod kwam en hoe je dit zelf ervaren hebt

 • je ontdekt welke factoren je positief en negatief beïnvloeden binnen deze dimensie van zorg

 • je krijgt zicht op welke remmingen je hierin ervaart

 • je maakt contact met wat je wil bijdragen in deze dimensie van zorg

 

Module 2: Een helder kader

 • je krijgt een aantal theoretische kaders die je helpen om helder te communiceren over deze dimensie

 • je krijgt zicht op misverstanden en vooroordelen omtrent spiritualiteit en spirituele zorg

Module 3: ​​​ Van individueel niveau naar teamniveau

 • je onderzoekt in welke mate de existentiële en spirituele dimensie van zorg al aan bod komt op teamniveau, bijvoorbeeld in het teamoverleg

 • je gaat op zoek naar een gemeenschappelijke taal om als team helder te kunnen communiceren over de existentiële en spirituele dimensie van zorg 

 • je gaat na welke materialen, middelen, afspraken enz. nodig zijn om deze zorgdimensie duurzaam te implementeren

 • je stelt op basis hiervan een concreet actieplan op met duidelijke doelstellingen, afspraken en deadlines

Module 4: Verfijning en bijstelling  

 • er wordt binnen het team gekeken naar hoe het loopt, wat de winst is op verschillende niveau's (teamniveau, individueel niveau, patiënt niveau en niveau van de naasten)

 • ervaren tekorten en valkuilen worden bijgesteld

Na dit basistraject wordt geadviseerd een intervisiereeks op te starten met de focus op de existentiële en spirituele zorg. Deze intervisies garanderen dat er blijvende aandacht is voor deze zorgpijler. 

Expliciete aandacht voor deze zorgdimensie heeft vaak ook een emotionele impact bij hulpverleners. Door middel van intervisie wordt de draagkracht van de teamleden verder opgevolgd.

Na het basistraject kan een vervolg worden aangeboden in de vorm van een traject voor leidinggevenden waarbij leidinggevenden specifiek gecoacht worden in het begeleiden en ondersteunen van het team bij het verder realiseren van deze zorgdimensie.

Voorafgaand aan het traject wordt een gratis lezing gegeven op directieniveau over de existentiële en spirituele dimensie van zorg binnen organisaties.  

 

bottom of page